SPECTACOLE AVIATICE

Euromerx Pyrotechnic SRL organizeaza spectacole pirotehnice pentru spectacole aviatice: explozii la sol, flacari, etc.


Pentru informatii detaliate va rugam sa ne contactati :

 

S.C. EUROMERX PYROTECHNIC S.R.L.

Bucuresti , ROMANIA

Nr.Inreg.Reg.Com:  J40 / 9486 / 2011

C.U.I. RO 28957920

Mobil: 0744500329 

Fax: +40 21 7460096

e-mail: euromerx@artificii.ro