Spectacole Aviatice

Euromerx Pyrotechnic SRL organizeaza spectacole pirotehnice pentru spectacole aviatice: explozii la sol, flacari, etc. Pentru informatii detaliate va rugam sa ne contactati : S.C. EUROMERX PYROTECHNIC S.R.L. Bucuresti , ROMANIA Nr.Inreg.Reg.Com: J40 / 9486 / 2011 C.U.I. RO 28957920 Mobil: 0744500329 Fax: +40 21 7460096 e-mail: euromerx@artificii.ro